Provide Current Location
Sign in to see your saved address

Kathasaritsagara

₹ 240

You will earn 2 points from this product

Delivery Options

Get delivery at your doorstep


ಭಾರತೀಯ ಕಥನ ಪರಂಪರೆಗೇ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕುದೆಸೆ ಕೊಟ್ಟ, ನೂರಾರು ಕೃತಿಕಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಂಥ ವಿದೇಶೀ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿತೂಕವೆನಿಸುವ ‘ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ’. ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಗರವೇ ಆಗಿರುವ ಈ ಕಥಾಭಾಂಡಾರದಿಂದ ನಲವತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಲೀಲಾ.


No Customer Reviews

Share your thoughts with other customers