Provide Current Location
Sign in to see your saved address

Kadida daari

₹ 250

You will earn 3 points from this product

Delivery Options

Get delivery at your doorstep


ಮಲೆನಾಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಹರೀಶರು ಈ ಕೃತಿಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಪುಟಗಳಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಹರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗಳ ಕಥೆಗಳಾದರೂ ಇವು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದ ಕಥೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಕನಸು, ಹತಾಶೆ, ಕ್ರೋಧ, ಆಕ್ರಂದನ, ಭರವಸೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಸಿನೆಮದ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾವಾತಿರೇಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ನಂತರ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಥೆಗಾರ ಹರೀಶ್.


No Customer Reviews

Share your thoughts with other customers