Provide Current Location
Sign in to see your saved address

BJP 25+1

₹ 199

You will earn 2 points from this product

Delivery Options

Get delivery at your doorstep


ವಿಜಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ ದೊಡ್ಡಪುರ ೨೦೧೮-೧೯ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೀಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣದ ಹಲವು ಚುನಾವಣಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ, ಅವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ, ರಾಜಕೀಯರಂಗದ ಒಳಹೊರಗನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರ-ಪ್ರತಿತOತ್ರಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ, ಎಡೆಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಸೆದ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಿಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ.. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ಎಂಬ ನಾಟಕದ ಪರದೆ ಹಿಂದಿನ ಕಸರತ್ತುಗಳ ನೈಜ ಅನಾವರಣ.


No Customer Reviews

Share your thoughts with other customers